top of page
Sinu elu suursündmuse toetus

Minu poole pöördutakse tihti küsimusega: “Mida Sa seal sünnitusel siis teed?” On selge, et iga sünnitus on täiesti erinev eelmisest, ka minu kogemus sellest ja kirjeldus… seetõttu on antud küsimusele üsna raske vastata, samas mingid kindlad jooned on aastate jooksul välja kujunenud. Need kindlad jooned on sellised ajas laienevad ja avarduvad. Iga sünd on omamoodi õppetund ja teadlikkust tõstev.

On üsna tavaline, et pere otsus kutsuda sünnituse juurde sünnitoetaja, sünnib raseduse keskpaigas. Siis lepitakse kokku ka ettevalmistuse viis. Alates 2021 toetan mina vaid neid sünnitusi, kus minuga on läbitud ka 10-seansiline ettevalmistuse.  

Enne sünnitust on ka kokku lepitud, kus sünnitus toimub, kes veel sünnituse juures on ja mida pere minult eelkõige ootab. Olenemata sellest, kas sünnitatakse kodus või haiglas, siis minu põhimõtted on üsna sarnased. Kõige olulisem on turvaline ja lõdvestumist võimaldav õhkkond. Hirm peatab energia, paneb keha pingesse tõmbuma ja sünnitusel väljendub see kõige selgemalt valuna. Kui naine suudab tunda end vabalt ja turvaliselt ning lasta oma kehal teha kõike, mida ta peab tegema, siis on lihtne jõuda ekstaatilise sünnituse kogemuseni.

10 põhjust, miks kutsuda sünnitoetaja oma sünnitusele:
NB! Sünnitoetajaid on erinevaid ning igal ühel on omad harjumused ja praktiseerimise viisid. Siin on välja toodud põhilised, siiski minu praktikast lähtuvad viisid. Kui lähtud allolevast oma sünnitoetaja valikul, siis kindlasti küsi üle, kas valitud sünnitoetaja kõiki neid rolle ka valdab. 

1. Sul on suurem tõenäosus sünnitada loomulikult ilma keisrilõike ja ravimiteta
Ameerikas on tehtud selle kohta ka vastavaid uuringuid, mis on seda väidet tõestanud. Mina hetkel toetun kogemusele. Minu juurde on sattunud naisi, kes on varem sünnitanud keisriga, kes on ise sündinud keisrilõike abil, kellel on nii suur hirm, et eelistavad keisrilõiget või valuvaigisteid ja naisi, kes kardavad sünnitust, sest äkki lõppeb keisriga. Ükskõik milline on põhjus, siis seda on võimalik tervendada ja muuta nii, et naine saaks sünnitada loomulikul ja pehmel viisil. Sünnitoetaja roll siin on toetada naist nende hirmude vabastamisel ja turvatunde hoidmisel läbi terve sünnituse.

2. Sünnitoetaja toetab sellist sündi, mida SINA tahad
Kohtumised enne sünnitust on siinkohal olulised. Sünnitoetaja vastutus on endale selgeks teha, millist kogemust naine ootab, milline on võimalik toetus, mida pakkuda selle kogemuse saamiseks. Loomulikult ei saa sünnitoetaja anda garantiid, et naine saab just sellise kogemuse, kuid kindlasti teab sünnitoetaja mitmeid võimalusi, kuidas liikuda sellise kogemuse poole. Mina olen tavaliselt osalenud ka sünnitusplaani koostamisel, aidates kirja panna pere soove ja vajadusi nii, et see oleks ka haiglas mõistetav ja selge. Sünnitoetaja hoiab alati kõrgemat mõtet ja visiooni, et kõik saaksid just sellise kogemuse, mida nad soovivad. 

 

3. Sünnitoetaja pakub füüsilist tuge 
Sünnitoetaja on kindlasti teadlik erinevatest abistavatest tegevustest ja looduslikest vahenditest, mis aitavad toime tulla sünnituse erinevate faasidega. Vajadusel masseerib, silitab, hoiab tähelepanu hingamisel ja lõdvestumisel. Tihti kirjutatakse, et sünnitoetaja soovitab ka asendeid. Mina olen olnud sellega üsna ettevaatlik ja soovitusi jaganud vaid äärmisel vajadusel. Oluline on rääkida erinevatest sünnitusasenditest raseduse ajal ja neid ka järgi proovida. Sünnituse ajal on naine väga tugevalt ühendatud oma kehaga ning enda sees teab, mida on vaja teha selleks, et tunda end hästi. Sünnitoetaja rollina näen mina siin pigem sellise keskkonna loomist, kus naine saab minna sügavale enda tajumise ja kehale järgnemise protsessi, valida asendeid intuitiivselt, toetudes instinktidele.

 

4. Sünnitoetaja pakub emotsionaalset tuge
Sünnitoetaja üheks oluliseks rolliks on hoida kõrgemat mõtet ja teha kõik endast olenev, et keskkond oleks stressi- ja pingevaba. Selleks kasutavad sünnitoetajad julgustavaid sõnu ja kinnitusi (afirmatsioone).

5. Sünnitoetaja aitab toime tulla ootamatustega
Kas sünnitad kodus või haiglas, ootamatusi võib ette tulla igasuguseid igal pool. Sünnitoetaja oskab nende ilmnemisel aeglustuda ja teha füüsilist ja emotsionaalset ruumi, et vastata olukordadele nii, et see oleks edasiviiv ja rahuldust pakkuv.

 

6. Sünnitoetaja mõistab naise kogemust
Vaid naine teab, mida tähendab kanda oma kehas last ning lubada tal läbi enda sündida. Selle naiseliku väe ja tarkusega ühendatud sünnitoetaja suudab mõista naist sellisel tasemel, mida pole võimalik hästi sõnadesse panna. Ürgse naiseliku väe ühendus, millel võib mõne naise jaoks olla määrav mõju lõdvestumisele ja ülendatuse kogemisele.

 

7. Sünnitoetaja toetab meest
Mees on suurepärane toetaja oma naisele, olles ise toetatud ja hoitud. Kogemus näitab, et mehed osalevad ja tunnevad end kindlamalt sünnitoetaja juuresolekul. Sünnitoetaja hoiab oma fookuses, et sünnitus on naise-mehe-lapse ühise armastuse kulminatsioon ja toetab igati selle koostöö toimimist. Sünnitus on sensuaalne ja seksuaalne toiming – mida rohkem lubatakse intiimsusel ja lähedusel toimuda, seda ekstaatilisem on ka ühise loomingu kogemus.

8. Sünnitoetaja toetab last
Sünnitoetaja on teadlik sellest, et laps on teadvel ja osalemas kõiges, mis on toimumas. Muidugi on laps toetatud läbi selle, et ema ja isa on toetatud, ja siin on veel midagi. Ma taban end sünnituse ajal tihti lapsega suhtlemast ja uurimast, kuidas tal läheb. Mõnel korral on see saanud ka määravaks näiteks väljutusfaasis, kus olen pidanud paluma naisel võtta teine asend ja lapse südametöö on hetkega oluliselt paranenud. Samuti on sünnitoetaja see, kes vaatab, et lapsele ei paistaks peale sündimist näkku ere valgus ja hääled oleksid tema kõrvadele pehmed.

 

9. Sünnitoetaja on algusest lõpuni Sinuga
Sünnitoetaja roll algab juba raseduse ajal ja kestab ka peale sünnitust mõnda aega. Sünnituse ajal on aga sünnitoetaja vaid Sinuga – ta ei räägi vahepeal kolleegidega juttu, ei istu puhkeruumis ega arvuti taga. Ta on Sinu lähedal, Sinuga koos ja seetõttu märkamas ja vastamas kõikidele Su vajadustele ja soovidele. Samuti ei vahetu üks sünnitoetaja teise vastu vaid seesama üks inimene on Sinuga läbi terve protsessi.

 

10. Sünnitoetaja on Sinuga ka peale sündi
Sünnitoetaja roll ei lõppe sünnitusega vaid jätkub ka peale seda imelist sündmust. Sünnitoetaja toetab ka esimese imetamise toimumist ja sünnitusjärgseid protseduure. Mina olen tavaliselt lahkunud peale seda, kui laps on saanud oma esimese toidukorra kätte, kõik asjatoimetused on tehtud ja pere saab jääda puhkama. Uuesti lähen pere juurde ca 12 tundi peale sünnitust viies emale kosutava joogi. Sellest kohtumisest selgub ka edasine toetuse vajadus. Tihti külastan peret veel ka kolmandal päeval ja siis juba hiljem vastavalt kokkuleppele. Olukordi on erinevaid ja just esimese lapse puhul võib olla vajadus rohkema toetuse järele. Olen peale sünnitust ka saadaval 24h telefonitsi, et vastata tekkinud küsimustele.

 

  Iga pere väärib terviklikku ja täielikku toetust

et lapsevanemaks saamine ja olemine oleks nauditav ja

järjepidevalt rõõmustav!

bottom of page